Sterkere fellesskap!Se også programmet for:
Hovedprogrammet | Hvaler | Lisleby | Kråkerøy | NKP | Rolvsøy | Rødt | Sentrum

10:00 Frokost – Folkets hus

11:00 Bekransning av Henry Hansen Bauta
Musikk ved Torsnes Brass

Tale for dagen ved Anne Marit Godal.

Underholdning og allsang ved Bjørn Halstensen


Allsang, kaffe, kaker og loddsalg

Alle vel møtt!