Et angrep på en, er et angrep på alle!Se også programmet for:
Hovedprogrammet | Lisleby | Rolvsøy

10:00 Frokost – Folkets hus

11:00 Bekransning av Henry Hansen Bauta
Musikk ved Torsnes Brass

11:30 Tale for dagen ved Anne Marit Godal.

Underholdning og allsang ved Tor Erik Jacobsen


Allsang, kaffe, kaker og loddsalg

Velkommen til en fin dag!


Hilsen Borge og Torsnes Arbeiderpartilag