Et angrep på en, er et angrep på alle!Se også programmet for:
Hovedprogrammet | Lisleby | Torsnes

10:20 Musikk ved Kirken
ved Hauge Musikkorps.

10:40 Bekransning av bautaen over falne under 2.verdenskrig, ved Svein Roald Hansen
Musikk: Hauge Musikkorps
Sang: Greåker Mannskor

11:00 Gudstjeneste i Kirken ved sogneprsten.
Svein Høiden taler.
Greåker mannskor synger.