Stopp raseringa av norsk arbeidsliv - ny regjering nå!

Dessverre ble det som vi fryktet, at 1.mai-feiringa 2021 blir sterkt preget av covid-19-pandemien som skyller over landet. Det er forbud mot folkesamlinger og dermed blir alle våre tradisjonelle arrangement ikke mulig å gjennomføre som vanlig.

Vi skal allikevel markere dagen så godt vi kan. På denne siden skal vi forklare litt om hvordan vi ser for oss at ferieinga 1.mai i Fredrikstad blir.

Det blir et digitalt 1.mai-tog i år også. 1.mai-komiteen i Fredrikstad og LO i Fredrikstad har inngått et samarbeid med andre LO avdelinger rundt om i Norge, og sammen har vi opprettet en felles nettside, der det blir mulig å se et digitalt 1.mai-tog fra mange forskjellig kanter av landet.

Den siden er www.samorg.no

Gå inn på den siden og se det digitale 1.mai-toget i fra Fredrikstad og en rekke andre steder rundt om i vårt langstrakte land.

På denne siden vil vi også legge ut de arrangement vi filmer i fra Fredrikstad. Så her vil du også se markering i fra Kirkeparken, Krigskirkegården og fra 22.juli-statuen.

De tre arrangementene nevnt ovenfor, vil du også finne på facebook-siden til LO i Fredrikstad:
Du klikker deg inn på facebook.com/LOiFredrikstad

Vi håper mange vil følge toget vårt på samorg.no og der kan du velge å stille deg bak den parolen du er mest enig med. Dette toget vil du kunne gå inn og se fra morgen til kveld. Du bestemmer selv.

På ettermiddagen vil vi overføre en digital sending:


I denne sendingen vil vi få appeller av Fredrikstads ordfører og snart stortingsrepresentant Jon-Ivar Nygård, og en appell i fra første kandidaten til Rødt til stortingsvalget fra Østfold og bystyrerepresentanten Hannah Berg.

Vi får også besøk av den alltid like aktuelle og frittalende Yngve Hågensen, tidligere LO-leder. Han har en egen evne til å sette ord på det vi fleste føler og tenker.

En slik sending må også ha underholdning, og vi har fått med oss to av de største formidlerne av arbeiderkultur i vår region, Sunniva Berg og Aleksander Hermansen. De leverer og kommer med flotte kulturelle opplevelser hver eneste gang. Det er bare å glede seg.

Den som skal leder oss gjennom denne sendingen er Jens Olav Simensen, en rutinert og dyktig fyr, som har betydd mye for arbeiderkulturen i Fredrikstad i de siste tiårene. Han er kunnskapsrik og flink til å få ut det beste av de han jobber med.

Sendingen kan du følge i fra kl. 16:00 på

Fredrikstad Blad

Vi håper du vil følge oss denne dagen. Vi vil gratulere deg med dagen, arbeidernes internasjonale kampdag! Stå på, stå opp for det du tror på! Stå på krava! En for alle, alle for en!

Vi kommer sterkt tilbake neste år, større, sterkere og mer solidariske!