Stopp raseringa av norsk arbeidsliv - ny regjering nå!

  • 1.mai-merket for 2021
  • Årets digitale 1.mai sending
  • Hovedparolen i Fredrikstad i 2019
  • Et retningsvalg 13.setember
  • 1.mai-tog fra 1979
  • Parole i fra 1.mai i Fredrikstad i 2019
  • FJERNA - Ditt valg!
  • FJERNA! var med i 1.mai-toget i 2017 også

Velkommen til digital 1.mai i Fredrikstad 2021

På disse sidene finner du blant annet programmet for årets digitale 1.mai. I fredrikstad blir 1.mai-aktivitetene arrangert av 1.mai-komiteen, i år også i samarbeid med lokalorganisasjoner i fra hele landet. I 1.mai-komiteen sitter representanter i fra LO og fagbevegelsen, og representanter i fra Arbeiderpartiet, SV, Rødt, AUF og rødgrønt.

image1

Årets hovedarrangement vil i år som i fjor foregå digitalt som en sending som blir bli overført gjennom Fredrikstad Blad på www.f-b.no. Sendingen starter kl. 16:00. Her vil vi få intervju, appeller og arbeiderkultur.
I programmet vil du se:
Jon Ivar Nygård, Ap
Hannah Berg, Rødt
Yngve Hågensen, Tidligere LO-leder.
Vi vil også få musikalsk underholdning av Sunniva Berg og Aleksander Hermannsen. Den som skal lede oss gjennom programmet er Jens Olav Simensen. Husk tiden kl. 16:00.


Årets 1.mai-paroler fra Fredrikstad


Hovedparoler:
1. Nytt flertall - Nå er det arbeidsfolks tur!
2. Stopp raseringa av norsk arbeidsliv - ny regjering nå!


Parolene til
Parolene tilParolene til
FELLESORGANISASJONENParolene tilParolene til

Parolene til
Ingen gratis kino for barna

Vi håpte i det lengste at vi kunne vise en barneforestillingen på kinoen, men det gikk dessverre ikke. Vi beklager det. Tar det igjen neste år!.

Digital sending med appeller og arbeiderkultur

Se vår sending på Fredrikstad Blads nettside kl. 16:00 1.mai.